C# Diziler Konu Anlatımı


C# da diziler konusu programlamaya başlayanlar için öğrenilmek istenilmeyen bir konudur. Öğrenmesi zor olarak gözükse de bir kaç gün sıkı çalışma ile rahatça öğrenilebilir ve rahatlıkla kullanılabilir.

Diziler bize uygulama içerisinde sayısızca veri tutmayı sağlar. Bu görevi değer atama yöntemi ile yapabiliriz evet. Peki şöyle düşünün. 50 kişilik bir sınıfta ki öğrencilerin isimlerini ve sınav notlarını tutacağız. Değer atama ile elbette yapılabilir ama tam bir işkenceye dönüşür.

string ogrisim1 = “Mertcan”;
int ogrnot1 = “90”;

Yukarıda ki kodu 50 defa yazmak biraz düşününce size de mantıksız gelecek ve daha basit bir yolunu arayacaksınız. İşte bu basit yok dizilerden geçiyor. Şimdi dizilere bir örnek ile başlayalım.

Diziler 3 farklı yöntemle tanımlanabilir. Uygulamaya göre zorunlu olarak kullanılacak yöntemlerdir bunlar yani keyfi olarak istediğinizi kullanamazsınız.

1.Yöntem;

Değişken Tipi Değişken ismi = new Değişken Tipi[Alacağı Değer];

int[] dizi = new int[5];

Şimdi yukarıda int tipinde 5 tane veri tutabilen bir dizi tanımladık. Bu dizinin alacağı elemanları kendimiz de tanımlayabildiğimiz gibi for döngüsü ile de tanımlatabiliriz.

Diziler her zaman 0 indeksten başlar. Yukarıda 5 elemanlı bir dizi yazdım. Bu da demek oluyor ki son elemanın indeks değeri 4 tür. Şöyle söyleyeyim. Eğer indeks değerimiz 1 den başlasaydı en son elemanımızın indeks değeri 5 olurdu. Ama gel gelelim 0 indeksten başladığı için ve maksimum 5 eleman tanımladığımız için;

[0] = 1, [1] = 2, [2] = 3, [3] = 4, [4] = 5,

2. Yöntem

Değişken Tipi Değişken İsmi = {Alınan Değerler}

string[] dizi1 = {“Mertcan”,”Kıyak”,”Blog”,”Herşey”,”Türkiye”,”Atatürk”};

String bir örnekle devam edelim. Gördüğünüz gibi dizi1 dizisinin elemanını kendim belirledim. Yani dışarıdan kullanıcı girişi olmadan dizi1 elemanlarını kullanıma sundum. Yukarıda ki kural bu yöntemde dahil olduğu gibi 3. yöntemde de geçerlidir. Neydi kural ? Alınan değerler 0 indeksten başlar.

Mertcan elemanın indeks değeri 0 dır. Atatürk kelimesinin ise indeks değeri 5 tir.

3.Yöntem

Değişken Tipi Değişken Adı = new Değişken Tipi[Dizinin Eleman Sayısı]{Dizinin Elemanları};

int dizi2 = new int[3]{ 4 , 5 , 8 };

1. yönteme çok benzemekte ama önemli noktada ayrılmaktalar. Nedir o önemli nokta ? Bu yöntemde hem dizinin kaç elemanlı olacağını hemde dizi elemanlarının alacağı değerleri yazdım.

Yöntemleri anladığımıza göre şimdi basit bir kullanım şeklini görelim.

Örnek olarak int türünde 5 elemanlı bir dizi tanımladım ve dizinin ilk elamanına bir değer atayıp ekrana dizinin 0 indeksli değerini yazdırdım.

int[] dizi = new int[2];
dizi[0] = 2;
Console.WriteLine(dizi[0]);
Console.ReadKey();

Diziye yukarıdaki örnekte olduğu gibi elimizle teker teker değer atayabiliriz. Diziye değer atama işlemini kullanıcıya da yaptırabiliriz. Bunun için bir döngü kullanmamız gerekecektir. Diziler için en sağlı döngü biçimi ise for döngüsüdür.

// int tipinde 2 eleman tutabilen bir dizi tanımladım
int[] dizi = new int[2];
/*
Diğer örneğimizde belirttiğim üzere diziye kendimiz değer verebiliyorduk.
Şimdi ise kullanıcıya değer verdireceğiz. Bunun için dizimizin eleman sayısı kadar
dögümüzü artırıyoruz.
*/
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
// dizi.Length yazmam şu demek 2. Yani dizinin eleman sayısı kadar demektir.
Console.WriteLine(“Bir sayı giriniz… “);
dizi[i] = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
// Yukarıda dizi[i] demem şu demektir. dizi[0], dizi[1].
// Yani diziye bir indeks numarası ata ve atadığın numaraya bir değer al
}
// Şimdi dizimizin indekslerimizin aldığı değerleri yazdıralım.
// Unutmayın diziler okumaya ve yazmaya 0. indeksten başlar.
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
Console.WriteLine(dizi[i]);
}
Console.ReadKey();

RAR ŞİFRESİ: mertcankiyak.info

C# Diziler Konu Anlatımı YAPILAN YORUMLAR