C# İnputbox Kullanımı ve Örnekler


C# programlama dilinde uygulama geliştirirken bazen başka dillerde çalışan araçları uygulamamızda kullanmamız gerekebilir. Bu örneğimizde Visual Basic komutlarından birisi olan Inputbox‘ı C# programlama dilinde nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğim.

Öncelikle projemizi oluşturuyoruz. Solution Explorer sekmesinden Add > Reference > Microsoft Visual Basic dosyalarını projemize ekliyoruz. Bu yöntemle Visual Basic dilinde kullanabilecek bütün komutları artık projemizde kullanabilir hale getiriyoruz. Daha sonra kütüphanemizden Visual Basic kodlarını kullanacağımıza dair bir satırlık kodumuzu yazıyoruz.

using Microsoft.VisualBasic;

Sonraki kısmımızda kullanıcıdan veri alıp bu veriyi kullanacağız. Şimdi şöyle düşünelim. Kullanıcı bir veri girecek ama bunu nereye girecek?. Tabiki Inputbox‘ımıza girecek ama bilgisayar bunu hafızasında nasıl tutacak?. Tabi ki bir değişkene atayarak hafızasında tutacak. Bizde bu değişkeni istediğimiz yerde kullanabileceğiz.

Videomuzda ki gibi bir form oluşturup buton1 in click olayına aşağıdaki kodu yazıyoruz.

string al = Interaction.InputBox(“Veri Gir”,””,””,10,10);
label1.Text = al;

İlk satırdaki kodumuzda string bir değişken oluşturduk. Bunu inputbox’ımızdan gelen veriyi sistem hafızasında tutmak için kullanacağız. (Inputbox= Textbox yani verileri string tipinde tutar. Bu yüzden herhangi bir dönüştürme işlemi uygulamadık.) Interaction yazmamızın sebebi burada Visual Basic kodu kullanıyoruz diye belirtmemizdendir. Parantez içerisinde “”,””,”” altı adet çift tırnak görüyorsunuz. Bunlar İnputbox’ımızda görünecek olan yazıları belirtir. İlk tırnağa veri gir adında bir yazı yazdım ve inputbox’ım çalıştığı anda ortalarda bir yerde veri gir yazısı görünecek. Boş tırnakları siz doldurarak ne gibi değişikliler olduğunu gözlemleyebilirsiniz. 10,10 yazan yer ise İnputbox’ın ekranda görüneceği konumu bize belirtir. İstediğiniz sayılar aralığında yapabilirsiniz tabi aşırıya kaçmadan.

Kullanıcı veri girdi ve hafızamıza bir bu veriyi aldık peki şimdi nerede kullanacağız? Aldığımız veriyi label de yazdırmak için kullanacağımızdan dolayı label1.Text = al; yazdık. İnputboxa veri girip tamam butonuna bastığımızda labelimizdeki yazı veri gözükecektir.

Peki aritmetiksel işlemler yaptıracak olsaydık ve kullanıcıdan toplama işlemi için bir sayı isteseydik nasıl kodlayacaktık? Oda şöyle oluyor. int tipinde bir değişkene Inputbox’dan gelen veriyi dönüştürerek atamamız gerekiyordu.

int al2 = Convert.ToInt32(Interaction.InputBox(“Veri Gir”,””,””,10,10));
label1.Text = al2.ToString();

Yukarıdaki kodumuzda int tipindeki değişkenimize Inputboxdan gelen değerimizi dönüştürerek atadık. Peki neden dönüştürerek atadık zaten int tipinde bir değişkene atamıştık?. Bir kaç paragraf yukarıda da belirttiğim gibi Inputbox‘dan gelen bütün veriler string tipinde gelir ve toplama, çıkarma gibi aritmetiksel işlemler kullanılamaz. Inputbox‘dan gelen veriyi convert edip int’e çevirdik. Çevirdiğimiz int değerini de int tipindeki değişkene atadık. Bunu labelde kullacağımız için stringe çevirdik çünkü textbox, label, listbox, combobox gibi nesneler her zaman string tipinden anlar. int tipindeki al al2 değişkenimizi string tipine dönüştürdük ToString(); komutuyla.

RAR ŞİFRESİ: mertcankiyak.info

C# İnputbox Kullanımı ve Örnekler YAPILAN YORUMLAR