C# Veri Tipleri Hakkında Bilgi


C# programlama dilinde her programlama dilince olduğu gibi veri tiplerine ihtiyaç duyulur. Bu veri tipleri programın akışı içerisinde değer tutmamıza ve bu değerleri gereken yerlerde kullanmamıza yardımcı olur. Aynı zamanda veri tiplerini doğru tanımlamak programlamanın olmazsa olmazıdır. Doğru veri tipini tanımlamak programın performansıyla doğru ölçüde artar.

C# Veri Tipleri

Değişkenlerin standart kullanım biçimi vardır. Bu yöntem bütün programlama dilleri için geçerli bir yöntem olduğundan öğrenmesi açısından bir zorluk çıkartmayacak cinsten.

veri tipi değişken ismi;

Örnek vermek gerekirse;

int sayi;

Tam Sayı Veri Tipleri

byte

Bellekte kaplamış olduğu alan: 1 Byte

Değer aralığı: 0-255

Örnek:

[c]

byte yas;

yas = 20;

textBox1.Text = yas.ToString();

[/c]

short

Bellekte kaplamış olduğu alan: 2 Byte

Değer aralığı: -32768 <-> 32768

Örnek

[c]

short okulno;

okulno = 690;

textBox1.Text = okulno.ToString();

[/c]

int

Bellekte kapladığı alan: 4 Byte

Değer aralığı: -2.147.483.648 <->  2.147.483.648

Bir çok matematiksel işlemleri yaptığımız ve sayısal verileri tutmak için en sık kullandığımız veri tipi int tir.

Örnek

[c]

int sayi1, sayi2, sayi3, sonuc;

sayi1 = 685;

sayi2 = 450;

sayi3 = 98547;

sonuc = sayi1+ sayi2+ sayi3;

textBox1.Text = sonuc.ToString();

[/c]

long

Bellekte kapladığı alan: 8 Byte

Değer aralığı: -9.223.372.036.854.775.808 <-> 9.223.372.036.854.775.808

Örnek

[c]

long sayi1, sayi2, sonuc;

sayi1 = 96874;

sayi2 = 974528741;

sonuc = sayi1 + sayi2;

textBox1.Text = sonuc.ToString();

[/c]

Uygulamalarımız da doğru veri tipini kullanmak bize ramden tasarruf etmemizi sağlar. Örnek vermek gerekirse bir yaş bilgisi tutacağımız zaman int veya long kullanırsak bellekte boşuna yer israfı yapmış oluruz. Bellek her veri tipi için aynı boyutta bir yer ayırır.

Ondalıklı Veri Tipleri

Ondalıklı veri tipleri ise klasik olarak söylemek gerekirse virgüllü yazılan sayıların tutulmasını sağlar. 3.46 sayısı basit bir örnek olabilir.

float

Bellekte kapladığı alan: 4 Byte

Değer aralığı: +/-3,4 x 10’38

Ondalık Hassasiyeti: 7

Örnek

[c]

float sayi, sonuc;

sayi = 23;

sonuc = sayi /9;

textBox1.Text = sonuc.ToString();

[/c]

double

Bellekte kapladığı alan: 8 Byte

Değer aralığı: +/-1,7 x 10’38

Ondalık Hassasiyeti: 15-16

Örnek

[c]

double sayi;

sayi = ConvertToDouble(23)/Convert.ToDouble(7);

textBox1.Text = sayi.ToString();

[/c]

Double’ın Float’tan farkı şudur. Float ile atanan sayıların virgülden sonra ki rakam sayısı 6 hanedir. Örnek: 3,968514. Double’da ise virgülden sonra 16 hanedir. Örnek: 3,96851432574196.

decimal

Bellekte kapladığı alan: 16 Byte

Değer aralığı: Tam sayı ve ondalıklı sayı tutabilir

Ondalık Hassasiyeti: 28

[c]

decimal sayi;

sayi = Convert.ToDecimal(23) / Convert.ToDecimal(7);

textBox1.Text = sayi.ToString();

[/c]

Karakter Veri Tipleri

Metinsel ifadeleri tutmak için kullandığımız veri tipleridir.

char

Bellekte kapladığı alan: 2 Byte

Değer aralığı: 0 <-> 65535

Örnek

[c]

char harf;

harf= "A";

textBox1.Text = harf.ToString();

[/c]

string

Bellekte kapladığı alan: Aldığı değere göre değişkenlik gösterir.

Değer aralığı: 0 <-> 2 Milyar

Örnek

[c]

string isim;

isim = "Atıf Şeyşu";

textBox1.Text = isim;

[/c]

 

RAR ŞİFRESİ: mertcankiyak.info

C# Veri Tipleri Hakkında Bilgi BENZER İÇERİKLER
C# Veri Tipleri Hakkında Bilgi YAPILAN YORUMLAR