Veritabanı Kullanıcı Türleri Hakkında Bilgi


Kullanıcı Türleri
• Veritabanı sorumlusu

• Gereksinimleri belirlemek, veritabanı içeriğini ve şemalarını tanımlamak • Bütünlük kısıtlamalarını belirleyip tanımlamak • Kullanıcıların yetkilerini belirlemek ve tanımlamak • Veritabanının fiziksel yapısı ile ilgili parametreleri ve erişim yollarını belirlemek ve tanımlamak • Yedekleme, yeniden başlatma ve kurtarma düzenlerini belirlemek • Sistemi sahiplenmek, işletimini izlemek ve sürekli olarak kullanıma açık olmasını sağlamak • Gereksinimlerdeki değişiklikleri izlemek ve değişiklikler, güncellemeler yapmak • Bütünlük kısıtlamalarını izlemek ve gerekliyse değiştirmek • Veritabanı kullanım istatistiklerini ve veritabanı başarımını izlemek, sorunları ve yetersizlikleri belirlemek ve önlemini almak

• Uygulama programcıları

• Veritabanı üzerindeki rutin uygulamalar (güncelleme, raporlama, sorgulama vb.) için gerekli uygulama programlarını hazırlayan ve gerçek kullanıcıların kullanımına sunan kişilerdir. Veri işleme dili ve yazılım geliştirme araçlarını kullanırlar.

• Sorgu dili kullanıcıları

• Rutin uygulamalar dışındaki işlemleri gerçekleştirmek için sorgu dillerini kullanırlar. • Bilişim uzmanı olmasına gerek yoktur. Çünkü sorgu dilleri basit, günlük konuşma diline benzeyen dillerdir. • Veritabanının içeriği ile sorgu dilinin yapısını bilen, bu konularda eğitim almış, bilinçli bir kişi olması gerekir. • Genellikle yönetimin alt ve orta kademelerinde görev yapan kişiler. Eğitim almış, bilinçli bir kişi olması gerekir.

• Uygulama programı kullanıcıları

• Uygulama programlarını kullanarak veritabanı üzerinde işletimsel düzeydeki rutin işlemleri gerçekleştiren kişilerdir. • Ambar giriş-çıkışlarını işleyen stok kontrol görevlisi, • Faturaları işleyen muhasebeci, • Sınıf listelerini almak isteyen öğretim görevlisi birer uygulama kullanıcısıdır.

• Rastgele kullanıcılar

Veritabanın içeriği konusunda biçimsel bilgisi olmayan, veritabanı ve veritabanı dilleri konusunda hiçbir eğitim görmemiş kullanıcılara rastgele kullanıcılar denir.  • Doğal dile yakın, diyalog tabanlı bir dil kullanılır.

RAR ŞİFRESİ: mertcankiyak.info

Veritabanı Kullanıcı Türleri Hakkında Bilgi YAPILAN YORUMLAR