Veritabanı Nedir, Ne İçin Kullanılır?


Veritabanı hakkında bilgilendirme yapacağımız bu serimizde veritabanı hakkında yer alan bütün bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Veritabanı Nedir?

Veritabanı, sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı da, bir bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, programlarca işlenebilecek veri yığınıdır.

Neden Veritabanı Kullanılır?
Verilerin tutulması, saklanması ve erişilmesinde geleneksel yaklaşım verilerin ayrı ayrı dosyalarda gruplanması yaklaşımını kullanmaktadır.

Verilerin artması, verilere aynı anda erişme ve düzenlenme ihtiyacı ile geleneksel yaklaşım yetersiz kalmıştır.

Veritabanı Yaklaşımının Yararları Nelerdir?

Ortak verilerin tekrarının önlenmesi; verilerin merkezi denetiminin ve tutarlılığının sağlanması

Veri paylaşımının sağlanması

Fiziksel yapı ve erişim yöntemi karmaşıklıklarının, çok katmanlı mimarilerle kullanıcılardan gizlenmesi

Her kullanıcıya yalnız ilgilendiği verilerin, alışık olduğu kolay, anlaşılır yapılarda sunulması

Sunulan çözümleme, tasarım ve geliştirme araçları ile uygulama yazılımı geliştirmenin kolaylaşması.

Veri bütünlüğü için gerekli olanakların sağlanması, mekanizmaların kurulması

Güvenlik ve gizliliğin istenilen düzeyde sağlanması

Veritabanına Geçmenin Nedenleri Nelerdir?

Veri tekrarını (data redundancy) önler,

Veri bütünlüğü (data integrity) sağlar (Bir verinin bir çok parçaya bölündüğü durumlarda; bir yerde silindiğinde, o verinin ilişkide olduğu diğer verilerinde silinmesi gerekir)

Veri paylaşımı sağlar,

Veri güvenliği sağlar,

Veri tutarsızlıkları (data inconsistency) önlenir (bir veri bir tabloda güncellenirse diğer tablolardaki verilerinde güncellenmesi)

Veriler üzerinde merkezi denetim sağlar,

Veri bağımsızlığını sağlar,

Veri tabanının bilgisayar belleklerindeki fiziksel yapısı kullanıcılardan gizler.

Veritabanı Örnekleri

Banka-Müşteri, mevduat, kredi kartı, kredi bilgileri • Üniversite- Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi • Hastane-Hasta, doktor, tedavi, araç-gereç, mali bilgiler • Bilgisayar sisteminizde sakladığınız arkadaş isim, telefon ve adresleri.

RAR ŞİFRESİ: mertcankiyak.info

Veritabanı Nedir, Ne İçin Kullanılır? YAPILAN YORUMLAR